Warszawskie Szlaki Wodne – Batymetria Wisły 2016

Uczestnicy projektu pływając po Wiśle mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami odpowiedzialnego i bezpiecznego dla siebie oraz środowiska sposobu korzystania z akwenu Wisły; było to możliwe, dzięki odbyciu rejsu rzecznego z doświadczoną i profesjonalną załogą. aktywizacja mieszkańców Warszawy w duchu edukacji wiślanej, poprzez włączenie możliwie największej ich grupy w społeczne działania sektora pozarządoweg promocja […]

Uczestnicy projektu pływając po Wiśle mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami odpowiedzialnego i bezpiecznego dla siebie oraz środowiska sposobu korzystania z akwenu Wisły; było to możliwe, dzięki odbyciu rejsu rzecznego z doświadczoną i profesjonalną załogą.
aktywizacja mieszkańców Warszawy w duchu edukacji wiślanej, poprzez włączenie możliwie największej ich grupy w społeczne działania sektora pozarządoweg
promocja warszawskiej turystyki i rekreacji związanej z rzeką Wisłą, z walorami przyrodniczymi rzeki Wisły oraz z możliwościami ich eksploracji za pomocą sprzętu wodnego; rejs w którym brali udział był jednocześnie prezentacją atrakcyjnej formy spędzania czasu na rzece Wiśle.
promowanie alternatywnych form spędzania czasu na świeżym powietrzu
rozwój i profesjonalizacja warszawskiego sektora pozarządowego
wykonanie batymetrii Wisły (pomiaru głębokości Wisły na całej jej szerokości, na odcinku od Mostu Siekierkowskiego do Przystani na Młocinach)
wykonanie mapy bezpiecznej żeglugi, warszawskiego szlaku wodnego umożliwiającego bezpieczną żeglugę wszystkim poruszającym się po Wiśle jednostkom
zwiększanie zaufania pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym, dzięki wspólnej realizacji ważnego dla celów statutowych Fundacji zadania publicznego.
Trwałe zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu w korzystaniu z akwenu przez wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników – dysponując swoistą mapą drogową, użytkownicy wodnego ruchu drogowego, skuteczniej unikać będą mielizn, kamieni czy niebezpiecznego dla jednostek pływających wypiętrzającego z dna rzeki, materiału rzecznego.