Projekty 2017

Wiślane prądy kulturalne

Pragniemy poszerzyć ofertę wydarzeń kulturalnych, pozwalającą spędzać aktywnie czas nad warszawskim odcinkiem Wisły i na samej rzece. Organizacja bezpłatnych rejsów kulturalnych wraz z animatorem-przewodnikiem w Roku Rzeki Wisły idealnie wpasowuje się w założenia organizacji obchodów święta królowej polskich rzek.

ZAREZERWUJ REJS    Czytej więcej ⟩⟩

Wawer - kulturalnie urzeczemy cię

Organizacja w Roku Rzeki Wisły tematycznych rejsów wiślanych, podczas których animator będzie prezentował bogate walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze Gminy Wawer i regionu, nawiązujące do flisackich tradycji mikroregionu Urzecza z XVI wieku. Rola Wisły jako ważnej arterii komunikacyjnej jest doskonałym sposobem na ciekawe przedstawienie kultury Wawra z pokładu nawiązującej do tradycji drewnianej łodzi.

Czytej więcej ⟩⟩

Aktywny Wawer na Wiśle przy Plaży Romantycznej

Eventy z udziałem nowoczesnych sportowych łodzi motorowych odbywać się będą z okazji Otwarcia Plaży Romantycznej 7 maja 2017 r. oraz 24 września na zakończenie sezonu letniego.

Czytej więcej ⟩⟩

Projekty z poprzednich lat

Projekty 2016

Warszawskie Szlaki Wodne - Batymetria Wisły; termin realizacji 2016 rok

Uczestnicy projektu pływając po Wiśle mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami odpowiedzialnego i bezpiecznego dla siebie oraz środowiska sposobu korzystania z akwenu Wisły.

Czytej więcej ⟩⟩

Szkółka motorowodna Inna Bajka; termin realizacji lipiec-sierpień-wrzesień 2016

Szkółka Motorowodna „Inna Bajka” promuje nowe i alternatywne sposoby aktywnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej, w tym wypadku bezpośrednio na warszawskiej Wiśle i na jej brzegach.

Czytej więcej ⟩⟩

Inna Bajka na Plaży Romantycznej

Projekt realizowany w sierpniu i wrześniu 2016 roku, we współpracy z Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu Gminy Wawer

Organizacja Święta Wisły wraz z paradą jednostek - termin: wrzesień 2016; we współpracy z Biurem Marketingu m.st. Warszawy

We wrześniu 2016 roku byliśmy współorganizatorem Święta Wisły - cyklicznej imprezy plenerowej

Czytej więcej ⟩⟩

Udział jednostek pływających podczas "Zakończenia sezonu na Plaży Romantycznej"

Projekt realizowany we wrześniu 2016 roku, we współpracy z Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu Gminy Wawer.

River sprint

River Sprint to amatorskie i półamatorskie zawody motorowodne (motorówek i skuterów) w samym sercu Warszawy. Celem River Sprintu jest wyłonienie najszybszych i najsprawniejszych Załóg naszego lokalnego akwenu – stołecznego odcinka Wisły.

Czytej więcej ⟩⟩